BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Správa bytov - vykonávame správu bytov podľa predmetu zmluvy v rozsahu:

Zmluvne vieme zabezpečiť:

 • dodávku vody
 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • odvádzanie odpadových vôd
 • dodávky el. energie pre osvetlenie spoločných
  častí a spoločných zariadení domu
 • prevádzku a servisné služby výťahov

Činnosti súvisiace so správou:

 • poistenie domu
 • sledovanie termínov všetkých revízií v dome,
  zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie
  porevíznych závad
 • právne zastupovanie
 • vymáhanie pohľadávok od neplatičov

Čítať ďalej: Správa bytov

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod objektu, zmluvná dodávka energií a sledovanie termínov všetkých revízií nebytového priestoru, zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie porevíznych závad.

 1. Zabezpečovanie technických prehliadok časti sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení
 2. montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
 3. montáž určených meradiel
 4. výroba a rozvod tepla
 5. čistiace a upratovacie služby
 6. vedenie účtovnej evidencie
 7. administratívne práce