domov | e-mail | kontakt    

Aktuality

O nás

Naša organizácia zabezpečuje v zmysle novely 367/2004 zák. 182/93 Z.z. správu bytov
a nebytových priestorov v súkromnom vlastníctve, bytov a nebytových priestorov vo
vlastníctve obcí a miest vrátane správy hospodárskych blokov, polyfunkčných objektov
a administratívnych budov. Základným cieľom našej organizácie je zabezpečiť všetky
činnosti spojené so správou tak, aby ich vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti
vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy,
prípadne mandátnej zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov s
maximálnou transparentnosťou, aby každý vlastník domu vedel, ako sa hospodári s jeho
finančnými prostriedkami, ktoré kumuluje na účte.
Copyright © 2006 BYTOS, bytos@stonline.sk , all rights reserved !
  Počet prístupov:  
o nás    |    aktuality    |    produkty    |    pre zákazníkov    |    kontakt