Loading color scheme

Správa nebytových priestorov

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod ...

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod objektu, zmluvná dodávka energií a sledovanie termínov všetkých revízií nebytového priestoru, zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie porevíznych závad.