Loading color scheme

08.06.2020 Oznámenie PTH, a.s. o prerušení dodávky tepla

Termín plánovanej odstávky Tepelného napájača SE, ENO - Prievidza bude v trvaní piatich dní a to: 6. júla - 10. júla 2020.
V uvedenom čase bude prerušená dodávka tepelnej energie zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.

Oznam PTH.pdf