BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Naša organizácia zabezpečuje v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. správu bytov a nebytových priestorov v súkromnom vlastníctve, bytov a nebytových priestorov vo  vlastníctve obcí a miest vrátane správy hospodárskych blokov, polyfunkčných objektov  a administratívnych budov.

 

  • Základným cieľom našej organizácie je zabezpečiť všetky činnosti spojené so správou tak, aby ich vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti  vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti.
  • Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy,  prípadne mandátnej zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov s maximálnou transparentnosťou, aby každý vlastník domu vedel, ako sa hospodári s jeho  finančnými prostriedkami, ktoré kumuluje na účte.
              

MD1

 

 

  

MH2